HR Outsourcing

Eastyczność w zatrudnieniu

Butterfly HR Outsourcing

Leasing pracowniczy - redukcja kosztów zatrudnienia

Rozwiązania proponowane w ramach projektu BUTTERFLY HR Outsourcing zapewnią, że wszelkie kłopoty związane z zatrudnianiem pracowników – tych nielicznych i najważniejszych specjalistów, jak i tych licznych, którzy wykonują niezbędną podstawową pracę – zostają przeniesione na nasze barki. To BUTTERFLY dokonuje optymalnego doboru pracowników tymczasowych, zarządza nimi. Wykorzystuje przy tym elastyczne formy zatrudnienia gwarantujące nie tylko niższe koszty, ale i możliwość dostosowania wielkości zatrudnienia do bieżących potrzeb. Przekazanie BUTTERFLY kompleksowych usług w zakresie naliczania płac i administracji dokumentacją kadrową, pozwoli nie tylko oszczędzić czas, by zajmować się najważniejszymi działaniami Twojej firmy, ale i pomniejszyć koszty związane z korzystaniem z programów kadrowych i płacowych, prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji, organizowaniem szkoleń BHP pracowników etc. A najważniejsze - to BUTTERFLY przyjmuje odpowiedzialność za wywiązywanie się z zobowiązań wobec instytucji publiczno-prawnych. Zapewni Ci także bieżące doradztwo w sprawach płacowych i kadrowych (choćby podczas kontroli ZUS, US czy PIP). Istnieje też możliwość przekazania zatrudnienia Twoich pracowników (dużych grup lub pojedynczych osób) w ramach leasingu pracowniczego (outsourcing, zatrudnienie zewnętrzne) – takie zatrudnienie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy: pracownik wykonuje zadania w siedzibie firmy, współpracując z jej pracownikami. Nasi specjaliści ds. kadr i płac stosują sprawdzone metody, zapewniające stałą kontrolę nad całym procesem. Zatrudnienie zewnętrzne powoduje racjonalizowanie kosztów, trwałość oraz bezpieczeństwo organizacyjno-prawne pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Takie rozwiązania z zastosowaniem umów cywilno-prawnych gwarantują zoptymalizowanie kosztów administracyjnych związanych z ich obsługą i pozwalają określić najkorzystniejszy model współpracy.
Sprawdź ofertę Business Consulting Butterfly SA